Līzings

Askona.eu var piedāvāt iegādāties preces uz nomaksu, izmantojot līzinga kompānijas "InCREDIT GROUP" vai “Aizdevums.lv" piedāvātos pakalpojumus. Ja Jūs esat izlēmuši preci iegādāties Līzingā, veicot pasūtījumu, kā apmaksas veidu izvēlieties līzingu, aizpildiet visus nepieciešamos laukus un pabeidziet pasūtījuma noformēšanu. Izvēlieties kādu no līzinga kompānijām, kā arī norādiet 1. iemaksas lielumu un līzinga termiņu.

Balstoties uz šo informāciju, Jūsu izvēlētās līzinga kompānijas (“InCREDIT GROUP" vai "Aizdevums.lv") speciālists sazināsies ar Jums un informēs, vai Jūsu izvēlētā līzinga kompānija ir apstiprinājusi vai noraidījusi Jūsu pieprasījumu.

Ja Jūsu izvēlētā līzinga kompānija būs akceptējusi līzinga pieteikumu mēs vienosimies par piegādes dienu un līzinga kompānija sastādīs Jums līzinga līgumu, kas Jums būs jāparaksta preces saņemšanas brīdī, klāt pievienojot Jūsu korekti noformētu personu apliecinošā dokumenta (pases/ID kartes) kopiju, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 14.panta pirmās daļas prasībām, kas nosaka, ka līzinga kompānija, uzsākot darījuma attiecības vai veicot šā likuma 11.pantā minētos darījumus, izgatavo to dokumentu kopijas, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija. Personu apliecinošā dokumenta (Pases/ID kartes) kopija ir noformēta korekti, ja uz tās ir skaidri redzami Jūsu personas dati (Latvijas rezidentam: vārds, uzvārds, personas kods; Latvijas nerezidentam: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas fotoattēls, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), kā arī uzrādīta sekojoša informācija uz Jūsu personu apliecinošā dokumenta kopijas: teksts „Kopija pareiza”, Jūsu personiskais paraksts, tā atšifrējums, personas kods un datums, atbilstoši 2018.gada 4.septembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība 50.punkta prasībām.

Uz nomaksu iegādātās preces saņemšanas brīdī personu apliecinošā dokumenta (pases/ID kartes) uzrādīšana ir obligāta saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 12.panta pirmās daļas prasībām, kas nosaka, ka fizisko personu identificē, pārbaudot tās identitāti pēc klienta personu apliecinoša dokumenta, kurā sniegta iepriekšminētā informācija.

Gadījumā, ja Jūs nebūsiet uzrādījuši Jūsu personu apliecinošā dokumenta oriģinālu un personu apliecinošā dokumenta kopiju nepievienosiet pie līzinga līguma, prece Jums diemžēl netiks izsniegta!

Informējam, ka piesakoties un noformējot līzingu par personas datu apstrādes noteikumiem lūdzam vērsties pie attiecīgās līzinga kompānijas (“InCREDIT GROUP" vai "Aizdevums.lv"), kas ir uzskatāma par atsevišķo Pārzini šādos personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos.