Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka Jūs kā patērētājs (Pircējs, kurš saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i., fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī šo noteikumu 23. punktā minētās izmaksas, un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ mums kā pārdevējam.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu „atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību”.

Norādījumi par atteikumu

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad:

  • Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā;
  • Jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru Jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci, Ja jūs vienā pasūtījumā esat pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi;
  • Jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru Jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu, ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu ir mūs jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, e-pastu)– SIA "Sleep8 Baltic", Krasta iela 68a, Rīga, LV-1019, shop@askona.eu. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja mājaslapā internetā elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Ja Jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces un tās dokumentāciju atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ.

Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā, preces kopā ar čeku un pārējo dokumentāciju, kas tika saņemta veicot pirkumu, Jums jānosūta atpakaļ vai jāpiegāda pašam un jānodod atpakaļ mums uz adresi: Rīga, Piedrujas iela 18, Latvija, LV-1005, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Jums ir tiesības nepieņemt preci preces piegādes brīdī, ja tā ir bojāta vai tai ir bojāts iepakojums, vai arī tā pēc izskata un iepakojuma varētu neatbilst Jūsu pasūtītajai. www.askona.lv mājas lapā publicētie noteikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

Līgums jāglabā 2 gadi. Pazaudēšanas gadijumā mēs Jums varam piedāvāt atjaunot pirkuma apliecinošu dokumentu vai garantijas talonu par atsevišķu samaksu.

Jūsu uzmanībai!

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 Noteikumi par distances līgumu 22. punktu, Jūs kā Patērētājs nevarat izmantot atteikuma tiesības, ja:

  1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
  2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  5. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  6. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

Citos LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 Noteikumi par distances līgumu 22.punktā paredzētajos gadījumos.